شرکت دانش بنیان اکسیرنانوسینا توسط دکتر محمودرضا جعفری عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی در سال 1388 باحمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری و همچنین شرکت توسعه فناوری نخبگان تاسیس گردید.
برای نخستین بار در خاورمیانه داروی ضد سرطان نانولیپوزومی دوکسوروبیسین هیدروکلراید تزریقی 20mg/10ml با نام تجاری
سینادوکسوزوم با دانش فنی شرکت اکسیر نانوسینا پس از اخذ مجوز توليد اين دارو از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در  آبان ماه سال 1390 ، در سال 91 تولید و به بازار دارویی کشور عرضه شد.
عمده کارهای پژوهشی این شرکت فرمولاسیون برپایه میسل ها ، لیپوزوم ها و نانوذرات بر پایه چربی ها و تبدیل آن به مقیاس صنعتی باکاربردهای تزریقی، خوراکی و موضعی می باشد. شایان ذکر است با اعمال این روش  فارماکینیتک داروها از نظر اثر بخشی بهتر و سمیت کمتر بهینه سازی می شود و بنابراین چرخه عمر داروهای نشان دار شده افزایش می یابد.


اهداف و چشم انداز:
اکسیر نانوسینا در تلاش است تا با اعمال روش های نوین فواید داروها برای بیماران افزایش دهد و با بکار بردن روشهای نوین و پیشرفته بهبود کیفیت زندگیشان میسر گردد.
همچنین این شرکت می کوشد تا به یک شرکت پیشرو در عرضه نانو دارو در سطح منطقه ای و جهانی تبدیل شود تا بدین وسیله علاوه بر مشارکت  در پیشرفت صنایع درمانی و بهداشتی سبب نمایان شدن صنعت نانو تکنولوژی ایران در سطح جهانی شود

 

سینا دوکسوزوم یک داروی ضد تومور است که در درمان سرطان سینه متاستاز دهنده به ویژه در بیمارانی که در معرض یا دارای مشکلات قلبی میباشند و همچنین درمان سرطان تخمدان پیشرفته استفاده میشود. این دارو همراه با بورتزومیب (Bortezomib) در درمان مولتیپل میلوما در بیمارانی که حداقل یک درمان اولیه دریافت کرده اند، استفاده میشود. این دارو همچنین در درمان کاپوسی سارکوما در بیماران مبتلا به AIDS به کار می رود. این فرآورده حاوی دارویی است که قادر است سلول های سرطانی را به طور انتخابی از بین ببرد. دوکسوروبیسین هیدروکلراید موجود در این فراورده توسط پوشش های کروی کوچک لیپوزومی احاطه شده است که کمک می کند این دارو از طریق جریان خون بیشتر به سمت بافت سرطانی نسبت به بافت های سالم بدن هدایت شود، این موضوع میتواند باعث کاهش عوارض جانبی این دارو نسبت به دوکسوروبیسن استاندارد شود.

 

اطلاعات کامل دارو

با توجه به ماهيت ليپوفيل کورکومين, جذب خوراکي کورکومين در فرمهاي معمول خوراکي  (پودر, کپسول و قرص)  بسيار پائين است.  ولي در فرآورده سينا کورکومين، تمام کورکومين در بخش هيدروفوبيک نانوميسلهاي کورکومين محبوس مي باشد. اين نانوميسلهاي کروي شکل اندازه ذره اي حدود 10 نانومتردارند و  باعث افزايش حلاليت در آب کورکومين مي شوند. پس از مصرف خوراکي, کپسولهاي سافت ژل حاوي نانوميسلهاي کورکومين در کمتر از 15 دقيقه در محيط اسيدي معده باز شده در محيط معده پخش ميگردند. اين نانوميسلها در محيط اسيدي معده حداقل 6 ساعت پايدارند و از بين نمي روند و به صورت دست نخورده به روده کوچک مي رسند. نانوميسلها پس از رسيدن به روده کوچک، انتقال کورکومين را از لايه آب دست نخورده موجود در سطح سلولهاي اپيتليال روده اي که يک سد در برابر جذب ترکيبات محلول در چربي مي باشد تسهيل نموده و باعث افزايش جذب کورمين از راه خوراکي مي شوند.

 

اطلاعات کامل دارو

در بيماري سالک (ليشمانيوز جلدي)، محل رشد انگل ليشمانيا داخل ماکروفاژهاي آلوده درقسمت درم پوست است. سيناآمفوليش نانوليپوزومهاي 100 نانومتري حاوي داروي آمفوتريسين B  است، که پس از مصرف موضعي ميزان نفوذ دارو به اپيدرم و درم و نهايتا ماکروفاژهاي آلوده به انگل ليشمانيا را افزايش مي دهد ودر نتيجه دارو با غلظت بالا درمجاورت انگل آزاد مي شود. بنابراين استفاده از ليپوزوم کارايي و اثربخشي آمفوتريسين B را به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد. آمفوتريسينB با اتصال به غشاهاي سلولي و تشکيل منافذ و يا کانالهايي درآن، باعث تغييرات نفوذپذيري غشاي سلولي و نشت ترکيبات داخل سلولي به خارج و نهايتا مرگ و تخريب سلولها مي شود. تمايل آمفوتريسينB براي اتصال به غشاء قارچ و انگل ليشمانيا تقريبا 10 برابر بيشتراز غشاء سلولهاي پستانداران است. بنابراين در دوزهاي درماني، آمفوتريسينB به صورت انتخابي روي سلولهاي قارچ و انگل  اثرات تخريبي دارد بدون اينکه آسيبي به سلولهاي انساني وارد کند.

 

اطلاعات کامل دارو